POZVÁNKA NA MINIKONFERENCI PORADENSKÝCH CENTER, NNO, MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL NA PÍSECKU 6.11.2019 od 10:00

Vážení,
jménem pracovní skupiny pro rovné příležitosti MAP II Písecko zveme tímto všechny vedoucí učitelky a ředitelky mateřských škol, výchovné poradce, metodiky primární prevence a další zájemce na setkání zástupců školských poradenských center a neziskových organizací. V rámci programu po stručném představení jednotlivých center a NNO budou mít zástupci škol možnost v diskusi projednat a řešit případné dotazy, nejasnosti a náměty z oblasti spolupráce mateřských a základních škol s těmito organizacemi, včasnou diagnostiku problémů a postup v jejich řešení.
Svoji účast prosím potvrďte do 31. října 2019 na adresu mladkova@sorp.cz .
Program: 10:00 Sraz účastníků před vchodem do Praktické školy Písek
10:00 – 10:45h Komentovaná prohlídka Praktické školy Písek
10:45 – 11:00h Zahájení konference
11:00 – 12:00h Stručné představení školských poradenských center a NNO – APLA Jižní Čechy, Arkáda, IMY, Naděje Písek, PPP Písek, Probační služby Písek, SPC Strakonice, SPRP raná péče Č. Budějovice
12:00 – 13:00h Projednání dotazů a námětů
13:00 h Závěr konference
Občerstvení bude pro přítomné připraveno po celou dobu konání akce.
Těším se na setkání,
Mgr. Markéta Bajerová
Vedou pracovní skupiny pro rovné příležitosti MAP II Písecko

20. 10. 2019 | Aktuality, MAPII Písecko