Pozvánka na seminář „Kronika obce“ 12.10.2016 Písek

Pozvánka na seminář KRONIKA OBCE

Svazek obcí regionu Písecko pořádá ve středu 12. října 2016 od 15 hodin v Hotelu Biograf v Písku seminář na téma „Kronika obce“. Seminář je určen zejména kronikářům a kronikářkám obcí, ale i zástupcům obcí a zájemcům z řad široké veřejnosti, kteří mají o tuto problematiku zájem.  Na semináři se dozvíte zajímavá témata související s obecními kronikami, jako je aktuální legislativa, jak a čím psát do kroniky, jak vést přílohy atd. Součástí bude také diskuse nad zajímavostmi v místních kronikách a ukázkami vedení obecních kronik.
Lektorem semináře je Mgr. Tomáš Hromádka – kronikář městské části Praha – Velká Chuchle, šéfredaktor časopisu Kroniky a kronikáři, za rok 2014 oceněn titulem „Kronikář roku“.
Bližší informace k programu viz. pozvánka níže.

15. 9. 2016 | Aktuality