Pozvánka na seminář pro účetní obcí 19.10.2016 v Milevsku

Seminář pro účetní obcí

Pozvánka na seminář, zaměřený na nejčastější chyby nalezené kontrolními orgány u obcí a jimi zřizovaných příspěvkových organizací aneb, jak se těmto chybám vyvarovat a snížit tak riziko sankcí za porušení právních předpisů. Porušení rozpočtové kázně, vratka dotace a sankce za porušení podmínek poskytovatele dotace jsou chybami s nejtvrdším dopadem na rozpočet.
Jak se vyvarovat chyb a nevracet dotaci? Jak komunikovat s finančním úřadem bez následků? Jak dotaci získat bez následků? Jaké jsou nejčastější chyby v inventarizaci? A co vnitřní směrnice? Celá řada podobných problémů bude řešena na tomto semináři. Seminář bude dále obohacen o aktuální novinky z účetnictví a související daňové oblasti.
Lektorka:
Ing. Daniela Kozová – AKK economy s.r.o. Plzeň, ekonomický a účetní poradce se zaměřením na města, obce a příspěvkové organizace, akreditovaný lektor Ministerstva vnitra ČR.

Termín: Středa 19. října 2016 od 8:30 hodin

Místo konání: Dům kultury Milevsko, Nádražní 846, 39 901 Milevsko

Bližší informace viz pozvánka.

 

21. 9. 2016 | Aktuality