Pozvánka na setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti

Setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti se uskuteční

8. dubna 2019 od 14 hodin v zasedací místnosti SORP.

21. 3. 2019 | Aktuality