Pozvánka na setkání zástupců ředitelů ZŠ Písecka

KOMPETENČNÍ MODEL ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli!

Žádám o přečtení následujícího dopisu, o souhlas a jeho případné přeposlání zástupci (zástupcům) ředitele na vaší škole.

Jmenuji se Jaroslav Volf a jsem členem autorského týmu, který pro Národní pedagogický institut zpracovává Kompetenční model zástupce ředitele. Model by měl být pomůckou, která umožní zástupci ředitele uvědomit si, kde profesně je, v jakých oblastech by se mohl posunout, proč by to bylo dobré a následně i jaké nástroje k tomu může využít.

Dokument je v zásadě textově hotov a nyní by bylo fajn jej připomínkovat, a to nejlépe lidmi z praxe, tedy výkonnými zástupci ředitelů.

S ostatními kolegy v týmu autorů jsme si dali za úkol oslovit školy a jejich představitele ve svém okolí, protože jim důvěřujeme, leckdy je osobně známe, vážíme si jejich práce a jejich názor nás zajímá.

Využívám po domluvě s Taťánou Mládkovou platformy MAPu k tomu, oslovit zástupce ředitele škol v ORP Písecko s prosbou o spolupráci. Pokud by se chtěli zúčastnit i ředitelky / ředitelé, jsou rozhodně vítáni.

Akce není povinná a nemůžeme nabídnout žádnou finanční kompenzaci. Pracujeme ale s myšlenkou, že až dosud byla skupina zástupců ředitele poněkud v pozadí, ne moc často se jich někdo ptal na názor a už vůbec se nijak organizovaně nescházeli.

Zvažte, prosím, svoji účast na schůzce, ke které ve stručnosti následují hlavní údaje:

Kdy: 14. 9. 2020 ve 14.00 hod.

Kde: v zasedací místnosti SORP, Velké náměstí 1, druhé patro

Proč: vyslechnout si vstupní informace k textu Kompetenční model zástupce ředitele a diskutovat oněm / dát si společně kávu a pohovořit i o jiných věcech, než je Model a škola

Co bude následovat: podle ochoty se zapojit – buď nic; nebo krátká samostatná písemná zpětná vazba k Modelu

Jak to bude náročné: hodina, hodina a půl na schůzce, cca hodina samostatné práce + být ochotný se pod svůj názor podepsat

Co to účastníkům přinese: dobrý pocit, že se jich někdo ptá na názor; budou první čtenáři textu Modelu

Pokud se chcete zúčastnit a / nebo vás zajímá cokoli dalšího k obsahu schůzky a připomínkování, obracejte se, prosím, na Jaroslava Volfa. Stručnou pozvánku jsme nechtěli přetěžovat složitými výklady.

Pokud se chcete přihlásit a / nebo se zeptat na něco z organizace schůzky, obracejte se, prosím, na Taťánu Mládkovou, z organizačních důvodů pokud možno do pátku 11.9.2020 . Kontakt: mladkova@sorp.cz, tel. +420 775 039 600.

Těším se na viděnou!

Mgr. Bc. Jaroslav Volf     ZŠ T. Šobra a MŠ Písek                                  volf@zstsobra.cz                                                       

               

                                              

3. 9. 2020 | Aktuality, MAPII Písecko