Pozvánka na společné setkání zástupců základních a mateřských škol na Písecku

PROJEKT „MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NA PÍSECKU II“

         Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008590

POZVÁNKA NA SPOLEČNÉ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL NA PÍSECKU

DNE 19. 9. 2018 OD 8:00 HOD. V SALONKU LÁZNÍ VRÁŽ

  1. INFORMAČNÍ ČÁST
  2. 8:00 – Prezence
  3. 8:30 – Úvodní slovo
  4. 8:40 – Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Písecku II – zahájení, informace  o plánovaných aktivitách
  5. 9:00 – Národní institut pro další vzdělávání – informace k podpoře škol
  6. 9:15 – Asociace pro sociální začleňování – informace k aktivitám na Písecku
  7. 9:30 – Centrum NADĚJE Písek – informace k aktivitám pro mateřské školy a projektům v Písku

 9:45 – 10:15 – Coffee break

  1. VZDĚLÁVACÍ ČÁST
  2. 10:15 – 13:15 Mgr. Pavel Zeman – novinky z legislativy pro základní a mateřské školy

13:30 – 14:15 – Oběd (zdravotní diety hlaste předem)

  1. 14:30 – 16:00 SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN A ANALYTIKŮ ŠKOL – informace pro analytiky škol, rozdělení do pracovních skupin, úvodní setkání některých pracovních skupin

Svou účast a počet zúčastněných potvrďte do 13.9.2018 na adresu soldatova@sorp.cz

Dále prosíme, kdo tak ještě neučinil, o nahlášení jména analytika za vaši školu (RED IZO), spolu s telefonním a mailovým kontaktem.

Zve Vás Svazek obcí regionu Písecko

 

 

 

 

18. 9. 2018 | Aktuality