Přehled činností Svazku obcí regionu Písecko v roce 2016

PŘEHLED ČINNOSTÍ SVAZKU OBCÍ REGIONU PÍSECKO ANEB CO JSME DĚLALI V ROCE 2016

 

Příprava a administrace projektů/žádostí o dotace financovaných z dotačních programů

 

Schválené dotace:

Obec/město/škola Název projektu Poskytovatel dotace Schválená dotace
Obec Slabčice Oprava plotu kolem budovy bývalé školy a kolem kulturního domu Jihočeský kraj 200 000,00 Kč
Obec Kostelec nad Vltavou Oprava chodníků v Kostelci nad Vltavou a Sobědraži Jihočeský kraj 170 000,00 Kč
Obec Křenovice Oprava návesní kapličky v Křenovicích MMR ČR 89 816,00 Kč
ZŠ a MŠ Orlík nad Vltavou Podpora EVVO – ZŠ a MŠ Orlík nad Vltavou Jihočeský kraj 9 500,00 Kč
Obec Orlík nad Vltavou ČSOV a výtlak Staré Sedlo Jihočeský kraj 700 000,00 Kč
Obec Mišovice Rekonstrukce fary v Pohoří na startovací byty 1. etapa Jihočeský kraj 1 000 000,00 Kč
Obec Osek Pořízení požárního příslušenství a vybavení jednotky SDH Osek Jihočeský kraj 46 000,00 Kč
Město Písek Lesní retenční nádrže v povodí Okrouhlického potoka – RN 1 MZE ČR 1 840 000,00 Kč
Město Písek Lesní retenční nádrže v povodí Okrouhlického potoka – RN 2 MZE ČR 2 280 000,00 Kč
Město Písek Lesní retenční nádrže v povodí Okrouhlického potoka – RN 3 MZE ČR 1 120 000,00 Kč

 

Výběrová/zadávací řízení (kompletní administrace)

 

Obec/město Název veřejné zakázky Druh řízení Smluvní cena vč. DPH
Obec Dobev ZTV v lokalitě na Markovci, Oldřichov, KÚ Oldřichov u Písku – SO 03 vodovod zakázka malého rozsahu na stavební práce 2 209 004,00 Kč
Obec Dobev Vodojem a tlaková stanice Oldřichov zakázka malého rozsahu na stavební práce 4 942 850,00 Kč
Obec Zběšičky Dodávka traktoru zakázka malého rozsahu na dodávky 1 529 440,00 Kč
Město Mirovice Výměna střechy kulturního domu nad restaurací a výměna střechy kulturního domu nad tělocvičnou zakázka malého rozsahu na stavební práce 1 056 330,00 Kč
Dobev Projektové služby a autorský dozor –  Vodovod Velké Nepodřice zakázka malého rozsahu na služby 254 100,00 Kč
Mišovice Rekonstrukce fary v Pohoří na startovací byty – II. zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce 9 879 307,00 Kč

 

Zaměstnávání obyvatel obcí na veřejně prospěšné práce (VPP)

 • svazek zajišťoval personální, mzdovou a administrativní agendu související se zaměstnáváním pracovníků na VPP v obcích
 • v roce 2016 bylo pod svazkem obcí zaměstnáno celkem 202 zaměstnanců na VPP
 • celkový objem financí na mzdové náklady zúčtovaných svazkem – cca 18,1 mil. Kč

 

Vedení agendy související se zaměstnávání obyvatel obcí na tzv. chráněná pracovní místa (CHPM)

 • svazek zajišťoval personální, mzdovou a administrativní agendu související se zaměstnáváním pracovníků na CHPM v DSO Mezi Vltavou a Otavou, Blanicko-otavského regionu a Zlatý Vrch

 

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání Písecko

 • projekt zaměřený na podporu zkvalitnění vzdělávání žáků a dětí do 15 let (zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání) probíhající do 1.1.2016
 • podpora vzájemné komunikace a spolupráce nejen škol, ale i organizací z oblasti zájmového a neformálního vzdělávání
 • od začátku roku 2016 na Písecku proběhlo v rámci MAP 15 vzdělávacích akcí pro pracovníky základních a mateřských škol, 21 jednání diskusních skupin zástupců mateřských a základních škol, zřizovatelů škol a školských zařízení a organizací zájmového a neformálního vzdělávání
 • výstupem projektu (trvání do 30.6.2017) bude strategický dokument pro oblast vzdělávání, který stanoví hlavní oblasti ve vzdělávání, kterým je třeba se na Písecku věnovat, vč. plánu na školní rok 2017/2018, kde budou uvedeny záměry vzdělávacích organizací na tento školní rok a který pomůže jak koordinaci jednotlivých záměrů a aktivit, tak přístupu k jejich finanční podpoře
 • spolupráce s partnery MAS Vodňanská ryba, MAS Brána Písecka

 

Centrum společných služeb Písecko

 • Projekt Svazu měst a obcí ČR zaměřený na zkvalitnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných obcemi na bázi meziobecní spolupráce
 • SORP zapojen v pozici partnera od 1.7.2016
 • Hlavní činnosti pro obce:
 • Odborné poradenství a informovanost obcí
 • Administrativní podpora obcí
 • Společné akce/postupy/projekty
 • Rozšíření týmu kanceláře svazku o Ing. Helenu Šedivou

 

Projekt Společně na Písecku  (Program obnovy venkova JčK)

Hlavní náplň: společné vzdělávací akce

 • vzdělávací akce pro starosty/zástupce obcí dne 25.5.2016 v Seniorském domě v Písku – téma „Nový občanský zákoník a nový zákon o zadávání veřejných zakázek – nejčastější problémy a dotazy obcí, dopady na činnost obcí“
 • vzdělávací akce pro knihovnice dne 2.6.2016 spojená s návštěvou Cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodu (klášterní knihovna) a Kláštera ve Zlaté Koruně (depozitář Jihočeské vědecké knihovny)
 • vzdělávací akce pro starosty/zástupce obcí dne 6.9.2016 v Bošovicích – téma „Zákon o obcích – novela 2016 a aktuální problémy z praxe“
 • vzdělávací akce pro kronikáře obcí dne 12.10.2016 v Hotelu Biograf v Písku
 • vzdělávací akce pro účetní obcí 19.10.2016 v Domě kultury v Milevsku
 • Den otevřených kronik dne 22.11.2016 v Prácheňském muzeu v Písku

 

Příprava společných projektů/žádostí o dotaci na rok 2017

Název projektu Hlavní obsah projektu Dotační program Rozpočet projektu Požadovaná dotace
Společně na Písecku v roce 2017 společné vzdělávací akce, propagační/informační materiály, aktualizace rozvojové strategie svazku POV JčK 400 000,00 Kč 240 000,00 Kč
Domácí kompostování v obcích na Písecku pořízení domácích kompostérů ke kompostování běžného biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad a domácností do 25 obcí svazku OPŽP 6 848 116,00 Kč 5 820 897,00 Kč
Systém odděleného sběru pro svazek obcí regionu Písecko pořízení nádob a kontejnerů pro systém odděleného sběru odpadů do 18 obcí svazku OPŽP 4 305 549,00 Kč 3 659 717,00 Kč

 

Další vybrané činnosti:

 • Konzultace, poradenství, pomocné činnosti, administrativní podpora dle potřeb a zájmu obcí
 • Příprava realizace části Otavské cyklostezky v k.ú. Putim
 • Průběžně vzdělávání zaměstnanců svazku (zákon o obcích, správní řád, veřejné zakázky, školství, mzdové účetnictví atd.)
 • Provozování webu svazku sorp.cz
 • Atd.
21. 4. 2017 | Aktuality