Proběhlo úvodní setkání k přípravě plánů udržitelné mobility a zeleně města Písku

Na konci března, 26. 3. 2019 proběhlo úvodní setkání zástupců zhotovitele plánů udržitelné mobility a zeleně města Písku se zástupci města Písku a Svazku obcí regionu Písecko.

Plány udržitelné mobility a zeleně budou zpracovány v rámci projektu „Segmentové a koncepční dokumenty obcí na Písecku“, který realizuje Svazek obcí regionu Písecko za finanční podpory fondů EU (Operační program Zaměstnanost). Město Písek tak využije dotaci ve výši téměř 3,5 milionů korun získanou svazkem obcí na zpracování těchto důležitých strategických dokumentů.

Oba strategické plány by měly napomoci ke koncepčnímu nastavení řešení motorové a nemotorové dopravy ve městě a zelené budoucnosti měst Písku.

Plány bude zpracovávat, na základě provedeného zadávacího řízení, Společnost CDV – Atregia pro provedení Plánu udržitelné zeleně a Plánu udržitelné mobility, vč. generelu dopravy a parkování, města Písek.

Práce na dokumentech, včetně jejich schválení v orgánech města Písek, by měly být hotové do konce června 2020. Jsme rádi, že město Písek získá díky spolupráci se svazkem v budoucnu využitelné a potřebné konkrétní výstupy.

2. 4. 2019 | Aktuality