Proběhne druhé setkání starostů v rámci projektu Centra společných služeb

Ve středu 9.11.2016 od 15,00 hodin v Domě kultury v Milevsku

se uskuteční již 2. setkání starostů v rámci projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb obcí. Na programu setkání budou aktuální informace o činnostech centra a náměty na pomocné činnosti pro obce na další období (dotace, výběrová/zadávací řízení, poradenství, příprava obecně závazných vyhlášek atd.), informace o aktuálních a připravovaných společných projektech/dotacích SORP atd.

25. 10. 2016 | Aktuality