Projekt Podpora Meziobecní spolupráce se blíží ke konci

Projekt Podpora Meziobecní spolupráce, který je realizován na téměř celém území ČR pod křídly Svazu měst a obcí České republiky, se blíží ke konci.

Realizační tým Svazku obcí regionu Písecko na jaře zdárně dokončil tzv. souhrnný strategický dokument, zaměřený na zlepšení spolupráce mezi obcemi v oblastech předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, cestovního ruchu, podpoře zaměstnanosti, dopravy a dopravní obslužnosti.

Následně ve fázi prodloužení projektu od června byl zpracován tzv. akční plán, který zahrnuje konkrétní společné projekty naplňujících cíle strategie v nejbližším období. Jedná se například o pokračující projekty zaměstnávání sociálně znevýhodněných obyvatel regionu na údržbu a úklid obcí (tzv. veřejně prospěšné práce, chráněná pracovní místa), projekt na podporu domácího kompostování v obcích v regionu či projekt na podporu spolupráce mezi školami a dalšími organizacemi působícími v oblasti školství a vzdělávání.

Během prodloužení projektu bylo také řešeno téma administrativní podpory malých obcí, kdy byla mj. rozpracována koncepce plánovaného centra společných služeb při svazku obcí. Svazek obcí regionu Písecko tímto navazuje na stávající pomocné činnosti zajišťované pro obce, kdy zaměstnanci kanceláře pomáhají obcím mimojiné se zpracováním žádostí o dotace a „papírováním“ spojeným s dotacemi včetně výběrových řízení na veřejné zakázky.

Lze tedy předpokládat, že výstupy projektu Podpora meziobecní spolupráce budou na Písecku pokračovat a služby budou nabízeny obcím i nadále. Pro zajištění stabilní a profesionální úrovně služeb pro obce Svazek obcí regionu Písecko projevil zájem o zapojení se do nově připravovaného projektu Svazu měst a obcí ČR „Centra společných služeb obcí“, jedná se o příležitost pro svazek a samozřejmě i pro obce, jak tyto služby udržet a dále vylepšit.

26. 10. 2015 | Aktuality