První minifestival čtení

První minifestival čtení

Čtenáři ze základních škol Záhoří, Albrechtice a T. Šobra v Písku zakončili tento školní rok na společné akci. Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost působící v rámci projektu MAP II Písecko pro žáky, kteří na svých školách pravidelně navštěvují čtenářskou skupinu, zorganizovala ve spolupráci s Městskou knihovnou Písek pilotní akci – Minifestival čtení. Žáci měli možnost představit své oblíbené knihy, rozdělit se do skupin dle společného tématu a připravit si ve spolupráci s pedagogy společnou prezentaci. Mohli tak získat jak nové kamarády, tak i novou zkušenost prezentovat obsah své oblíbené knihy širšímu publiku. Každý účastník vysvětlil, čím ho kniha zaujala a jaké další knihy by ostatním doporučil. Mezi prezentovaná témata patřily jak komiksy, dobrodružné knihy či dívčí romány, tak i knihy s vážnější tématikou závislostí, válečných útrap a složitých životních osudů. Během přípravy prezentací si čtenáři prohlédli novou budovu knihovny.

 Žáci zde ukázali, jak společný zájem, v tomto případě se jednalo o knihu, dokáže sblížit. Že je jedno kdo odkud je, co je jeho hlavní koníček, v čem je dobrý a kde má slabiny. Potkali se tu žáci, kteří se do té doby neznali, a přesto se uměli spolu ihned zapojit do práce, dohodnout se na postupu a hlavních otázkách daného žánru. Společně uměli vytvořit „dílo“ a také ho společně představit.

Dík samozřejmě patří také učitelům, kteří se žákům po celý rok věnují a hledají stále nové cesty jak své žáky zaujmout a všestranně rozvíjet.

Tato akce byla nad očekávání úspěšná a přínosná pro všechny zúčastněné. Proto připravujeme v rámci projektu MAP II Písecko podobná setkání i v příštím školním roce se zapojením většího počtu škol.  Svazek obcí regionu Písecko realizuje tyto aktivity v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Písecku II, spolufinancovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

2. 7. 2019 | Aktuality, MAPII Písecko