Ředitelé školských zařízení se sešli ve Vráži u Písku

V Lázních Hotelu Vráž u Písku se koncem března sešlo kolem padesáti ředitelek a ředitelů mateřských a základních škol z oblasti Písecka, Milevska a Vodňanska. Přilákal je zajímavý seminář pod názvem „Personalistika pro školy a školská zařízení“ s oblíbeným lektorem PhDr. Mgr. Jiřím Valentou. Akci organizoval Svazek obcí regionu Písecko,  v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Písek. Setkání zahájila manažerka projektu Ing. Taťána Mládková a informovala o setkávání diskusních skupin a dalších probíhajících aktivitách. Pak se přítomní seznamovali s úskalími personálního řízení ve školách. Zajímalo je například uzavírání pracovních smluv a jejich změny, nebo řešení zástupů za pedagogy v době jejich nepřítomnosti.

O přestávkách si účastníci vyměňovali zkušenosti z praxe, společně plánovali nové termíny pro setkání diskusních skupin a kladně hodnotili obsah semináře. Lektor PhDr. Mgr. Jiří Valenta ocenil jeho organizační zajištění. „Líbí se mi, jak Svazek obcí regionu Písecko systematicky podporuje vzdělávání pedagogů“, řekl. „Dnešní setkání se navíc koná ve velmi příjemném prostředí. Překvapil mě i velký počet účastníků.

Na březnový seminář budou v rámci projektu navazovat další vzdělávací akce. Budou také pokračovat diskusní setkání vedení i pedagogů školských zařízení, jejich zřizovatelů, organizací zájmového a neformálního vzdělávání a dalších zájemců. Aktivity budou zaměřené jak na podporu inkluzivního vzdělávání a zvýšení kvality výuky na školách, tak na zmapování úrovně vzdělávání na Písecku a potřeb investic do jednotlivých zařízení.  Naplánované a prodiskutované záměry budou mít větší šanci získat zdroje financování pro realizaci.

Na daný projekt je poskytnuta finanční podpora Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

4. 4. 2016 | Aktuality