Rok podpory vzdělávání na Písecku – projekt MAP

logolink_MSMT_VVV_hor_cb_cz.indd

PROJEKT „MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SO ORP PÍSEK“

Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000020

 

  Rok podpory vzdělávání na Písecku

 Již celý rok, od 1.1.2016, probíhá na Písecku projekt na podporu vzdělávání s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP). Zpracování místních akčních plánů vzdělávání probíhá i na ostatních územích České republiky a je prioritně zaměřeno na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání žáků a dětí do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Svazek obcí regionu Písecko se jako nositel tohoto projektu aktivně podílí na zlepšení kvality vzdělávání na Písecku, podporuje vzájemnou komunikaci a spolupráci nejen škol, ale i organizací z oblasti zájmového a neformálního vzdělávání. Na společných setkáních si jejich zástupci vyměňují zkušenosti, společně se informují, motivují, vzdělávají a plánují budoucí aktivity.

 

seminar-21-4-16-pisek_tz

Seminář_21.4.2016 v Písku

Od začátku roku 2016 na Písecku proběhlo v rámci MAP patnáct vzdělávacích akcí pro pracovníky základních a mateřských škol, dvacet jedna jednání diskusních skupin zástupců mateřských a základních škol, zřizovatelů škol a školských zařízení a organizací zájmového a neformálního vzdělávání. Byla schválena vize rozvoje školství na Písecku a tzv. Strategický rámec MAP, který stanoví hlavní oblasti ve vzdělávání, kterými je třeba se na Písecku věnovat.

Výstupem projektu bude strategický dokument pro oblast vzdělávání s Akčním plánem na školní rok 2017/2018, kde budou uvedeny záměry vzdělávacích organizací na tento školní rok a který pomůže jak koordinaci jednotlivých záměrů a aktivit, tak přístupu k jejich finanční podpoře.

 

05-navsteva-hodiny-parove-vyuky-na-zs-t_sobra

Návštěva hodiny párové výuky na ZŠ T.Šobra v Písku

„Komunikace me zi organizacemi, které ovlivňují vzdělávání na Písecku, je důležitá pro vyvolání diskuze o změnách ve školství a o stanovení společných priorit a projektů na další roky. Děkujeme tímto všem, kteří se aktivně zapojují do přípravy aktivit na zlepšení kvality vzdělávání. A zveme další zájemce, aby do místního akčního plánování zapojili. Mohou se účastnit jednání diskusních skupin, nebo se svými náměty či připomínkami kontaktovat realizační tým projektu“ řekla Taťána Mládková, manažerka projektu MAP.

Všechny potřebné informace jsou dostupné na www.sorp.cz/projekty.

 

3. 1. 2017 | Aktuality