Setkání organizací zabývajících se vzděláváním a volnočasovými aktivitami dětí do 15 let na Písecku

Zástupce všech neziskových  a zájmových organizací z Písecka zabývajících se vzděláváním a volnočasovými aktivitami dětí do 15 let zve Svazek obcí regionu Písecko a Dům dětí a mládeže v pondělí 11.4.2016 od 16:30 do přednáškového sálu Prácheňského muzea.

Cílem tohoto a dalších plánovaných setkání je postupné zmapování situace v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit na Písecku, zjištění potřeb a námětů jednotlivých organizací, vzájemné setkávání, výměna zkušeností a usnadnění spolupráce a realizace jednotlivých záměrů. Podobných skupin již na Písecku funguje několik, například skupiny mateřských škol, venkovských základních škol, zřizovatelů škol a školských zařízení, a to v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Písecku. Rádi uslyšíme Vaše myšlenky, nápady, různé úhly pohledu, tradiční i netradiční přístupy atd. Zájemci o účast na setkání se mohou hlásit na mladkova@sorp.cz.

7. 4. 2016 | Aktuality