Setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost

Pracovní skupina pro matematickou gramotnost v rámci MAP II Písecko

se koná

22.11.2018 od 13 hod.

v zasedací místnosti Svazku obcí regionu Písecko Velké náměstí 1 (2. patro)

Bližší informace naleznete v pozvánce ZDE.

13. 11. 2018 | Aktuality