Setkání ředitelů škol a starostů obcí bylo úspěšné

Svazek obcí regionu Písecko uspořádal v úterý 15. září v hotelu Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí setkání pro pracovníky mateřských a základních škol a starosty obcí z regionu Písecka a Milevska.

Hlavním bodem programu pro školy byl seminář na téma aktuální školské legislativy, který nabídl zástupcům škol základní orientaci v nejdůležitějších právních pojmech a vztazích, z pohledu školské praxe. Seminář vedl odborník na školskou legislativu PhDr. et Mgr. Jiří Valenta.

Svazek obcí se hodlá do budoucna věnovat také zlepšení spolupráce mezi školami, obcemi, místními akčními skupinami a dalšími organizacemi působící ve vzdělávání dětí a mládeže. Této problematice byla věnována úvodní část setkání.

Jiří Kothánek, ředitel Základní školy T. G. Masaryka v Písku uvedl: „Na setkání jsem se dozvěděl přínosné informace a zajímavé příklady z praxe škol týkající se právních předpisů ve vzdělávání. Cením si také možnosti výměny zkušeností s kolegy a kolegyněmi z ostatních škol Písecka, s nimiž se běžně nemám možnost potkat“.

Souběžně se školským setkáním proběhlo v prostorách hotelu setkání starostů a starostek obcí okresu Písek. Hlavním bodem programu byl seminář na téma „Nový občanský zákoník a obce“ pod vedením odborníka na veřejnou správu JUDr. Luboše Průši. Účastníci se seznámili s nejčastější problémy obcí k novému občanskému zákoníku a jeho dopadu na činnost obcí.

Dalším bodem programu bylo představení a projednání možných společných záměrů na bázi spolupráce obcí do budoucna např. v oblasti nakládání s odpady nebo v cestovním ruchu, a dále možné pokračování servisních činností svazku obcí pro obce v regionu.

Setkání se zúčastnilo více než 70 hostů z řad zástupců mateřských a základních škol, obcí, místních akčních skupin a dalších organizací z regionu Písecka a Milevska.

„Chceme tímto poděkovat všem zúčastněným za aktivní přístup a vytvoření příjemné atmosféry. Na základě příznivých ohlasů bychom rádi uspořádali obdobné setkání také v příštím roce“, uvedl po skončení setkání předseda svazku obcí Miroslav Sládek.

 

seminář starostové nový obč_zákoník 1 seminář starostové nový obč_zákoník 2 seminář zástupci škol školská legislativa setkání starostové + zástupci škol 1 setkání starostové + zástupci škol 2

21. 9. 2015 | Aktuality