Škola v Čížové má novou třídu a tělocvičnu

Žáci ze školy v Čížové se v novém školním roce dočkali nové učebny a také tělocvičny. Slavnostní otevření nové tělocvičny proběhlo symbolicky v první den nového školního roku – 2. září 2019. Stavební práce byly zahájeny loni na podzim a byly dokončeny dle harmonogramu v srpnu tohoto roku. Děti v nové tělocvičně najdou nejen zbrusu novou palubovku, ale i nové sociální zařízení a šatny.

Součástí celého projektu finančně podpořeného z dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky byla zároveň modernizace kmenové učebny školy, která dosud fungovala jako cvičebna pro výuku tělesné výchovy. Došlo ke stavebním úpravám této místnosti, která od nového školního roku funguje jako standardní výuková učebna.

Vybudování nové tělocvičny a modernizace kmenové učebny školy stálo zhruba 23 milionů korun. Ministerstvo školství přispělo částkou více než 16 milionu korun, zbývající část zaplatila obec.  S žádostí o státní dotaci i s administrací výběrového řízení na zhotovitele stavby obci pomohl Svazek obcí regionu Písecko.

Tělocvična bude využívána především v rámci běžného chodu školy pro výuku tělesné výchovy na základní škole, pro pohybové aktivity dětí z mateřské školy a dále v rámci mimoškolních zájmových aktivit dětí a žáků školy. V rámci doplňkového využití hodlá obec výhledově nabídnout tělocvičnu také místním sportovcům a spolkům.

Přejeme všem čížovským školákům hodně sportovních zážitků!

6. 9. 2019 | Aktuality