Školení pro spisovou službu a IT se vydařilo

Dne 13.2.2019 uspořádal Svazek obcí regionu Písecko ve spolupráci se Svazkem obcí Milevska a Svazkem obcí Blanicko-otavského regionu školení pro partnerské obce a základní školy na téma GDPR ve vztahu ke spisové službě a informačním technologiím.

Na konci loňského roku se konaly komunální volby. V některých obcích došlo ke změnám na postech starostů a to byl také jeden z důvodů proč připravit osvětu v těchto tématech pro zaměstnance malých úřadů. Pozvání do prostor Městského úřadu v Písku, kde se seminář konal, přijal vedoucí oddělení archivní a předarchivní péče státního archivu v Českých Budějovicích Mgr. Karel Matuška. Z jeho projevu bylo patrné, že absolvoval řadu přednášek a ví, co potřebují úředníci malých obcí pro výkon své práce slyšet. Někteří účastníci se aktivně zapojovali do diskuzí během přednášky. Došlo samozřejmě i na další dotazy po téměř tříhodinovém příspěvku lektora, který odcházel se zaslouženým potleskem.

V odpoledním bloku vystoupil pan Martin Illich, který v podstatně kratším časovém prostoru zdůraznil nejdůležitější zásady práce s výpočetní technikou v podmínkách obecních úřadů tak, aby nedocházelo k porušování ochrany osobních údajů.

19. 2. 2019 | Aktuality