Školy na Písecku si chválí spolupráci

Projekty Místní akční plánování rozvoje vzdělávání (MAP) realizované Svazkem obcí regionu Písecko z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání končí k 30. listopadu 2023. V rámci aktivit těchto projektů byla úspěšně nastavena spolupráce všech mateřských a základních škol na Písecku a dalších organizací, jako dům dětí a mládeže a městská knihovna.  V oblasti vzdělávání byla společně nastavena hlavní témata a aktivity pro další období. Strategický dokument schválil Řídící výbor projektu již v červnu 2023, nyní probíhá příprava konkrétních aktivit tak, aby od nového roky mohly školy plynule ve spolupráci pokračovat. Společné akce, setkávání, vzdělávání a výměna zkušeností tedy nekončí, bude od prosince pokračovat v rámci nového operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK).

Svazek obcí regionu Písecko společně se školami a dalšími aktéry ve vzdělávání připravil aktivity tak, aby plynule navazovaly na ty uskutečněné od roku 2015, kdy projekty MAP začaly. Akce budou zaměřené zejména na přechod dětí z mateřských do základních škol, intenzivnější využívání informačních technologií ve výuce, moderní didaktické formy ve vzdělávání a podporu dobrého klima a wellbeingu ve školách. „Chceme více rozvinout spolupráci pedagogů předškolních tříd mateřských škol a prvního stupně základních škol tak, aby pro děti nebyl přechod tak náročný. Jistě budeme také podporovat vhodné využívání umělé inteligence, digitální vzdělávání nejen pedagogů a žáků, ale i rodičů. Zaměříme se také na téma psychohygieny ve školách, kooperaci pedagogů, prevenci rizikového chování. Chceme, aby se děti, žáci i učitelé do školy těšili,“ uvedla Jitka Soldátová, která má přípravu aktivit spolupráce škol na starosti. Zapojit by se více měli do aktivit také např. i školní psychologové, speciální pedagogové a asistenti pedagoga.

Spolupráce a komunikace je důležitá nejen v rámci jednoho území, ale i v rámci kraje či širšího prostoru. Proto jednotlivé MAPy spolupracují a pravidelně se setkávají. „Nejdůležitější je sdílení konkrétních zkušeností, setkávání se, výměna informací a inspirace pro další aktivity. Setkávají se tedy pravidelně nejen ředitelé a pedagogové z Písecka v pracovních skupinách, ale i projektové týmy napříč Jihočeským krajem. Zapojeni jsme i do celorepublikových platforem. Každé území je jiné a řeší trochu jinou situaci, proto je důležité získat nadhled,“ doplnila na závěr manažerka projektu Taťána Mládková.

Taťána Mládková, manažerka projektu MAP III Písecko

1. 12. 2023 | Aktuality, MAPIII Písecko