Školy si s poradenskými centry stanovily témata k řešení

Školy si s poradenskými centry stanovily témata k řešení

Ve středu 14. listopadu 2018 se poprvé společně sešli zástupci mateřských a základních škol z Písecka a zástupci poradenských center, aby si stanovili témata, která je potřeba společně v následujících letech řešit. Podnět k setkání dal Svazek obcí regionu Písecko v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Písecku II (MAP II Písecko). Jednou z aktivit projektu, kterou navrhly samotné školy, bylo právě zajistit intenzivnější komunikaci a spolupráci škol a poradenských center.

Mezi více než čtyřiceti přítomnými nechyběli výchovní poradci a speciální pedagogové jednotlivých škol, zástupci Oddělení sociálně právní ochrany dětí z Odboru sociálních věcí MěÚ Písek a zástupci Odboru školství a kultury MěÚ Písek, dětský psychiatr, zástupci střediska výchovné péče, speciálního pedagogického centra, městské policie, centra Naděje. Moderování prvního setkání se ujal zástupce Agentury pro sociální začleňování, který ocenil vysokou účast na setkání a zájem všech zúčastněných při jednání.

Přítomní si společně stanovili osmnáct témat, kterými se bude zabývat pracovní skupina pro rovné příležitosti.  V této skupině jsou zastoupeny jak školy, tak jednotlivá centra, zřizovatelé škol i neziskové organizace. Aktuálními tématy k řešení je podpora vzájemné spolupráce, propojení a informační výměna mezi jednotlivými organizacemi, vyjasnění rolí a kompetencí mezi institucemi a školami, spolupráce s poradnami, podpora spolupráce asistentů pedagoga, řešení záškoláctví, stanovení role dětských lékařů v otázce omlouvání absence, přetěžování dětí s mentální retardací, podpora vytvoření střediska výchovné péče v Písku, spolupráce i mimo region, postavení speciálních škol v inkluzi a další důležitá témata.

Vedoucí pracovní skupiny, Mgr. Markéta Bajerová, ředitelka ZŠ Záhoří, upozornila na otevřenost pracovní skupiny. Jejího jednání se mohou zúčastnit všichni zájemci o řešení daných témat. Pracovní skupina, která se sejde minimálně čtyřikrát ročně, pak bude organizovat setkání, společné workshopy a dávat podněty „výše“ na řešení problematiky rovných příležitostí ve vzdělávání. Její činnost je zajištěna na minimálně čtyři roky v rámci projektu MAP II Písecko.

20. 11. 2018 | Aktuality