Speciální seminář pro účetní obcí se uskutečnil v Záhoří

Účetní obcí se vzdělávaly v Záhoří

V úterý 21. března 2017 se uskutečnil v obecním sále v Záhoří vzdělávací seminář pro účetní obcí.

Téma semináře bylo „Účetnictví a rozpočet pro územní samosprávní celky – změny od roku 2017“

 

IMG_20170321_090455

Nejen účetní ale i starostky obcí se v hojném počtu sešly na semináři lektorovaném Ing. Danielou Kozovou z AKK economy s.r.o. Plzeň, ekonomickým a účetním poradcem se zaměřením na města, obce a příspěvkové organizace, akreditovaná lektorka Ministerstva vnitra ČR.

Účastnice diskutovaly nad tématy jako například zákon o rozpočtové odpovědnosti a novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, změny v rozpočtové skladbě a nová pravidla od roku 2017, vzájemný vztah rozpočtu a účetnictví a mnohem více. Nechyběla ani zajímavá témata jako  EET u obcí nebo nové vymezení pro vykazování DPH.

IMG_20170321_090450

IMG_20170321_090431

 

 

22. 3. 2017 | Aktuality