Spolupráce při zaměstnávání občanů obcí na veřejně prospěšné práce v roce 2019

V regionu probíhá dlouhodobá spolupráce obcí (prostřednictvím Svazku obcí regionu Písecko) s Úřadem práce (kontaktní pracoviště Písek a Milevsko), v oblasti zaměstnávání obyvatel obcí na veřejně prospěšné práce.

Svazek obcí regionu Písecko již od roku 2008 každoročně zaměstnává pracovníky na veřejně prospěšné práce (VPP), kteří zajišťují v jednotlivých obcích údržbu obce a péči o obecní majetek (údržba zeleně, úklid obce atd.). Obce na tomto projektu oceňují servisní činnosti svazku obcí (zajištění personální, mzdové a administrativní agendy související se zaměstnáváním pracovníků) – tyto činnosti zajišťuje pověřená pracovnice svazku obcí (mzdová účetní).

Aktuální údaje v roce 2019:

— s Úřadem práce bylo uzavřeno 17 smluv

— bylo zaměstnáno 73 pracovníků

— zapojilo se 37 obcí (25 obcí z píseckého regionu a 12 obcí z milevského regionu)

9. 12. 2019 | Aktuality