Svazek obcí regionu Písecko podporuje vzdělávání

Dne 22.března 2016 proběhne seminář pro vedoucí pracovníky základních a mateřských škol pod názvem „Personalistika pro školy a školská zařízení“. Akce se bude konat v Lázních Hotelu Vráž u Písku, lektorem bude PhDr. et Mgr. Jiří Valenta. Seminář navazuje na úspěšnou podzimní akci ve Zvíkovském Podhradí, kde se ředitelé základních a mateřských škol z území Písecka, Milevska a Vodňanska dozvěděli nejnovější informace z oblasti školské legislativy. Pracovníci Svazku obcí regionu Písecko zajistili organizaci a předání dotazů lektorovi tak, aby mohl přednášku zaměřit na již konkrétní situaci a problémy místních škol.

Podzimní akce proběhla jako seznámení škol s připravovaným projektem Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Písek. Březnový seminář proběhne již jako jedna z jeho vzdělávacích akcí. Účastníci budou seznámeni s probíhajícími aktivitami, mezi které patří setkání s vedením jednotlivých škol na Písecku, jejich zřizovateli a dalšími subjekty. Pracovníci Svazku obcí regionu Písecko mapují situaci v oblasti vzdělávání v regionu, kvality výuky, inkluzivního vzdělávání, ale i konkrétních potřeb na dovybavení či modernizaci jednotlivých škol. Takto předem naplánované a prodiskutované záměry budou mít větší šanci nalézt zdroje financování pro jejich realizaci. Školám také velmi pomůže jak vzájemná výměna zkušeností a názorů, tak i další vzdělávací akce pořádané v rámci realizace projektu. Zkušenosti a náměty mohou zájemci sdílet ve vznikajících diskusních skupinách. „Do konce března se sejdou dvě skupiny vedení mateřských škol z Písku a z jihozápadní části okresu Písek a také skupina zřizovatelů škol. Od dubna se budou na diskusních setkáních scházet ředitelé základních škol a rýsuje se skupina dalších aktérů v oblasti vzdělávání, jako je Dům dětí a mládeže, Městská knihovna Písek a další“, sdělila tisku manažerka projektu Taťána Mládková.

Na daný projekt je poskytnuta finanční podpora Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.

14. 3. 2016 | Aktuality