Svazek obcí regionu Písecko pořádá setkání ředitelů škol a starostů obcí

Svazek obcí regionu Písecko pořádá v úterý 15. září v hotelu Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí setkání pro pracovníky mateřských a základních škol a starosty obcí z regionu Písecka a Milevska.

Hlavním bodem programu pro školy je seminář na téma aktuální školské legislativy, který nabídne účastníkům základní orientaci v nejdůležitějších právních pojmech a vztazích, z pohledu školské praxe. Seminář povede odborník na školskou legislativu PhDr. et Mgr. Jiří Valenta.

„Touto akcí navazujeme na započatou spolupráci se školami v našem regionu. V jarních měsících jsme pomohli zorganizovat a zafinancovat dopravu na výlety dětí z mateřských škol z celého okresu Písek. Děti se ve spolupráci se svazkem obcí rozjely do Pohádkové kovárny v Selibově, do Zeměráje v Kovářově nebo navštívily Záchrannou stanici v Makově“, uvedl předseda svazku obcí Miroslav Sládek. „Ve spolupráci se školami v regionu hodláme dále pokračovat, letos na podzim hodláme základním školám nabídnout financování menších vzdělávacích akcí přímo ve školách, například s přírodovědnou tématikou.“

Tyto akce jsou finančně podpořeny z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje.

Svazek obcí se hodlá do budoucna věnovat také zlepšení spolupráce mezi školami, obcemi, místními akčními skupinami a dalšími organizacemi působící ve vzdělávání dětí a mládeže. Této problematice bude věnována úvodní část setkání.

Souběžně se školským setkáním proběhne v prostorách hotelu setkání, na které byli pozváni starostové a starostky všech obcí okresu Písek. Hlavním bodem programu je seminář na téma „Nový občanský zákoník a obce“ pod vedením odborníka na veřejnou správu JUDr. Luboše Průši. Účastníci se budou moci seznámit s nejčastější problémy a dotazy obcí k novému občanskému zákoníku a jeho dopadu na činnost obcí.

Dalším bodem programu bude představení a projednání možných společných záměrů na bázi spolupráce obcí do budoucna např. v oblasti nakládání s odpady nebo v cestovním ruchu, a dále pokračování servisních činností svazku obcí pro obce v regionu.

V oblasti servisní pomoci obcím je významnou aktivitou Svazku obcí regionu Písecko zaměstnávání pracovníků na veřejně prospěšné práce v obcích v regionu Písek a Milevsko ve spolupráci s Úřadem práce. Tito zaměstnanci zajišťují např. úklid obce, údržbu zeleně a další práce spojené s péčí o obecní majetek. Svazek obcí zajišťuje kompletní administrativu spojenou se zaměstnáváním těchto pracovníků.

Mzdová účetní svazku obcí Renata Krůtová doplňuje: „Aktuálně zaměstnáváme 174 zaměstnanců. Tato spolupráce přináší užitek všem, obce nemusejí řešit administrativní agendu a mají zajištěné pracovníky na údržbu obcí vč. financí na mzdy těchto pracovníků, na velmi dobré úrovni spolupráci funguje také obsazování pracovních míst mezi svazkem, obcemi a Úřadem práce.“

Svazek obcí dále pomáhá obcím se získáváním dotací a „papírováním“ spojeným s dotacemi, konkrétně zpracováním žádosti o dotaci a následnou administrací projektu, vč. výběrových řízení až po zdárné proplacení dotace.

„Během září a října se mohou díky naší pomoci těšit například v obcích Drhovle a Orlík nad Vltavou na novou svozovou techniku a kontejnery pro nakládání s odpady. Úspěšnou žádost o dotaci ve výši více než sedm milionů Kč jsme zpracovali pro obec Ražice na rekonstrukci místních komunikací vč. chodníků v ulici kolem obecního úřadu v Ražicích a na návsi v místní části Štětice. Z grantů Jihočeského kraje jsme pomohli získat grant například na opravu požární nádrže ve Stehlovicích nebo na opravu památkově chráněné kapličky se zvonicí na návsi v Rakovicích“, doplnil Vladimír Drye ze svazku obcí.

Předseda svazku obcí Miroslav Sládek dodává: „Nabízí se další pokračovaní pomocných servisních činností pro obce, mimo jiné v rámci připravovaného projektu Svazu měst a obcí České republiky na administrativní podporu malých obcí. Je to příležitost pro svazek a samozřejmě i pro obce, jak tyto služby udržet a dále vylepšit.“

14. 9. 2015 | Aktuality