Svazek obcí regionu Písecko pořizuje nové kontejnery a kompostéry do obcí

V Písku, Milevsku a dalších obcích a městech okresu Písek přibydou nové kontejnery na třídění odpadů a kompostéry či další vybavení pro předcházení vzniku odpadů.

Svazek obcí regionu Písecko získal na toto vybavení dotaci ve výši více než 12 milionů korun a to v rámci dvou samostatných projektů.

První projekt je zaměřen na zkvalitnění třídění odpadů ve 33 členských obcích svazku a jeho rozpočet činí přes 9,5 milionů korun. V rámci projektu budou do těchto obcí v závislosti na jejich potřebách pořízeny sběrné nádoby, kontejnery nebo velkoobjemové kontejnery na sběr biologicky rozložitelného odpadu či kontejnery na sběr kovového odpadu, skla, plastů a dalšího tříděného odpadu. Obec Kluky si díky svazku pořídí štěpkovač, který bude využíván pro drcení objemného dřevěného odpadu. V současné době jsou již uzavřeny smlouvy s dodavateli vybavení dle provedeného výběrového řízení. Rozvoz prvních nádob či kontejnerů do jednotlivých obcí by měl být zahájen během letních měsíců.

Cílem druhého projektu je předcházení vzniku odpadů, a to prostřednictvím pořízení a využívání domácích kompostérů, kontejnerů na textil a tzv. re-use skladovacích kontejnerů, čímž dojde k odklonění těchto odpadů od běžného skládkování. Do tohoto společného projektu svazku se zapojilo 11 členských obcí. Díky projektu by mělo dojít jednak ke snížení množství vznikajících odpadů a také ke snížení nákladů obcí na likvidaci odpadů. Předpokládaný rozpočet projektu je bezmála 4,5 milionů korun. V současné době již proběhla poptávková řízení na pořízení dřevěných kompostérů a kontejnerů na textil a během června je předpoklad vyhlášení výběrového řízení na dodavatele plastových kompostérů a re-use zařízení.  Termín distribuce do obcí je plánován v podzimních či zimních měsících.

Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

4. 6. 2021 | Aktuality