Svazek obcí regionu Písecko připravuje školení

Konec října bude na Svazku obcí regionu Písecko ve znamení školení.

V úterý 24. října proběhne v odpoledních hodinách na Základní škole Tomáše Šobra v Písku seminář pro učitelky a další pracovnice mateřských škol z píseckého a milevského regionu na téma nejčastější poruchy zdraví u dětí předškolního věku. Seminář obsahuje dva samostatné tematické bloky, a to jak poskytnout první pomoc dětem předškolního věku a jak se vypořádat s nejčastějšími infekčními onemocněními u malých dětí. S námětem na uspořádání společného školení přišla ředitelka mateřské školy v Kestřanech Věra Chaloupková.

„Znalosti správných postupů ošetření úrazů, onemocnění nebo první pomoci jsou důležité jak pro učitelky, tak i pro naše provozní zaměstnance“, uvádí Věra Chaloupková. „Jsme rádi, že se svazek obcí chopil uspořádání semináře. Je to pro nás přínosné také z důvodu, že pro samotnou školku je cena semináře příliš vysoká, při účasti více školek vychází náklady na uspořádání školení mnohem výhodněji.“

„Tento seminář je jednou z akcí, kterou navazujeme na spolupráci se školami započatou během projektu MAP. Během listopadu již zahájíme přípravné práce na pokračování tohoto společného projektu, který předpokládáme předběžně spustit od příštího školního roku“, dodává Taťána Mládková ze svazku obcí.

Další připravovanou vzdělávací akcí je seminář pro zástupce a pracovníky obcí, svazků obcí a místních akčních skupin, který svazek obcí pořádá ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ve čtvrtek 26. října v Hotelu Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí.

Účastníci semináře se dozví mimo jiné aktuální informace o národních dotačních programech na příští rok či novinkách v legislativě souvisejících s chodem obcí. Zástupci obcí budou také seznámeni s doporučeními v oblasti prevence před přívalovými povodněmi a zmírňování následků těchto živelních pohrom ve vztahu k působnosti obcí.

„Zajímavým bodem programu bude jistě také vystoupení zástupce Svazu venkovské turistiky na téma rozvoj cestovního ruchu v obcích, konkrétně k tématu možností interpretace místních zajímavostí v podobě muzejních expozic, výstav, naučných stezek či dnes stále oblíbenějších hledaček“, informuje Helena Šedivá za pořádající Svazek obcí regionu Písecko.

17. 10. 2017 | Aktuality