Svazek obcí regionu Písecko slaví 15. narozeniny

Svazek obcí regionu Písecko si v roce 2019 připomíná 15. výročí od založení. Svazek vznikl na základě ustavující Valné hromady konané dne 4. 2. 2004 v Písku. Tehdy se jeho zakládajícími členy stalo 62 obcí z regionu Písecka a Milevska. Aktuálně svazek obcí se svými 72 členskými obcemi pokrývá téměř celé území bývalého okresu Písek. K výročí 15 let existence svazku budou během letošního roku vydány drobné propagační předměty a budou uskutečněny doplňující propagační a informační činnosti k připomenutí tohoto výročí.

4. 2. 2019 | Aktuality