Svazky obcí pomáhají obcím a školám s ochranou osobních údajů

Svazky obcí pomáhají obcím a školám s ochranou osobních údajů

Svazek obcí regionu Písecko uspořádal dne 7. března pro zástupce členských obcí a základních a mateřských škol především z Písecka informační setkání k problematice ochrany osobních údajů, v návaznosti na nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR, které bude účinné od letošního 25.května. Více než čtyřicet účastníků setkání si vyslechlo informace k novým povinnostem vyplývajícím z toho nového evropského právního předpisu, který by měl přispět ke zvýšení ochrany osobních dat občanů. Obcím a jejich příspěvkovým organizacím však tato nová právní úprava především přinese nové povinnosti, starosti i výdaje navíc. Pod hrozbou sankcí mimo jiné GDPR obcím i školám ukládá povinnost mít tzv.  pověřence pro ochranu osobních údajů a přizpůsobit této nové legislativě své vnitřní předpisy a postupy.

Svazek obcí regionu Písecko ve spolupráci se svazky obcí Milevska a Blanicko-otavského regionu využil nabídku Svazu měst a obcí ČR v rámci projektu Centra společných služeb obcí, a díky jeho podpoře působí nově při těchto sdruženích obcí společný odborník na problematiku ochrany osobních údajů.

Na setkání se účastníci dozvěděli konkrétní informace o nabídce a podmínkách zajištění pověřence pro ochranu osobních údajů vč. zpracování tzv. vstupní analýzy stávajícího stavu nakládání s osobními údaji v podmínkách obcí a škol. Obdobná setkání proběhla v druhém březnovém týdnu také ve Zbelítově a Vodňanech.

Od poloviny března tak již začne svazkový odborník v součinnosti s pracovníky spolupracujících svazků obcí provádět individuální návštěvy na obecních úřadech a ve školách, kde budou zmapovány stávající stav a postupy zpracování osobních údajů a následně budou navrženy případné změny či potřebná opatření pro splnění nových pravidel.

Spolupracující svazky obcí tímto způsobem nabízejí svým členským obcím a příspěvkovým organizacím pomoc, jak prostřednictvím společného postupu docílit snížení administrativní zátěže a úspor při zavádění potřebných změn v oblasti ochrany osobních údajů.  Společně se vynasnažíme, aby se naše členské obce i jimi zřizované organizace na GDPR včas připravily a splnily tak zdárně nové povinnosti.

15. 3. 2018 | Aktuality