Tisková zpráva č. 10 ze dne 28.01.2022

Zástupci Svazku obcí regionu Písecko a vedení Písku debatovali o inkluzi a práci speciálních pedagogů

Inkluze, práce speciálních pedagogů a asistentů nebo vzdělávání dětí se speciálními potřebami byla témata, která zajímala vedení města Písku a členy pracovních skupin základních škol a rovných příležitostí při návštěvě Dětského domova, ZŠ, MŠ a Praktické školy Písek. Setkání zorganizoval Svazek obcí regionu Písecko v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Písecku (MAP II Písecko). „Zajímaly nás také možnosti umístění dětí do tohoto zařízení i samotný proces, který tomu předchází. Na všechny dotazy nám odpověděla ředitelka zařízení Jiřina Leistnerová, která nás spolu se svými kolegy po škole také provedla,“ řekla Taťána Mládková, manažerka MAP II Písecko.

Zařízení se skládá z dětského domova s kapacitou 40 dětí, základní školy pro žáky s lehkým mentálním postižením a děti s poruchami učení a chování, speciální školy pro děti se zdravotním postižením a těžkým mentálním postižením. Střední vzdělání poskytuje dvouletá praktická škola. Součástí je také mateřská a základní škola při písecké nemocnici.  „Prostory dětského domova i škol na první pohled zaujmou svojí barevností, pozitivním naladěním a příjemnou atmosférou,“ poznamenala Taťána Mládková.

V současné době je ve škole otevřeno 13 tříd. Na prvním stupni se vzdělává 38 žáků, na druhém 34, praktickou školu navštěvuje deset studentů. „Ve školním roce 2021/22 zájem o školu prudce stoupl, přijali jsme dvacet nových žáků,“ doplnila ředitelka zařízení Jiřina Leistnerová.

Petra Měšťanová, tisková mluvčí

28. 1. 2022 | Aktuality, MAPII Písecko