Ve Slabčicích otevřeli nové komunitní centrum

V pátek 18. června bylo na návsi ve Slabčicích slavnostně otevřeno nové komunitní centrum.

Komunitní centrum stojí na místě bývalé fary, která byla již delší dobu nevyužívaná a chátrala. Vzhledem k výhodné poloze v centru obce, se nabízelo její využití k setkávání obyvatel a různorodým aktivitám. Obec se před několika lety se rozhodla vzhledem k nevyhovujícímu stavu budovy ke zbourání původní budovy a vybudování repliky, tak aby byl zachován původní ráz návsi.

Obec Slabčice při přípravě a realizaci projektu úzce spolupracovala se Svazkem obcí regionu Píseckou, jehož jsou Slabčice členskou obcí. Svazek získal pro obec tři dotace, a to na demolici původního objektu, výstavbu nové budovy a na následný provoz, v celkové výši více než 7 milionů Kč. Dále pro obec svazek zajistil výběrová řízení na zhotovitele demoličních prací, stavebních prací a technického dozoru stavebníka.

Během léta 2019 proběhla demolice objektu, výstavba nové budovy probíhala od září 2019 do prosince 2020, kdy byla stavba zkolaudována.

Centrum je oficiálně v provozu od začátku roku, avšak z důvodů pandemie se většina akcí rozjíždí až v současné době. V červnu již začalo cvičení pro ženy, dále jsou naplánované přednášky a prázdninové večery s různými hosty.

Přejeme slabčickým, ať jim nové prostory slouží!

Obrázek původní fary

Obrázek nového komunitního centra

23. 6. 2021 | Aktuality