Vzdělávání nás baví – půlrok intenzivní spolupráce v „MAPu“

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) na Písecku intenzivně běží již více než půl roku. Je zaměřen na zkvalitnění vzdělávacího systému pro děti do 15ti let a velkou příležitostí ke spolupráci všech, kterých se tato oblast týká.

Svazek obcí regionu Písecko v rámci projektu MAP organizuje řadu akcí a setkání. Patří mezi ně například vzdělávací semináře, které jsou připravovány ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání. Jsou určeny speciálně pro vedení škol a školek a jejich pracovníků. Mezi úspěšné semináře patří například ty, které se týkají potřeb dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření. Pokračuje setkávání diskusních skupin, ve kterých spolupracují zřizovatelé škol (starostové obcí), ředitelé škol a zástupci organizací zajišťujících neformální vzdělávání.

Úspěšná setkání ředitelů základních škol proběhla v květnu ve školách v Mirovicích a Záhoří. Po prezentaci a prohlídce školy pokračovalo vždy setkání diskusní částí, při které účastníci připravovali materiály potřebné k přípravě plánu rozvoje vzdělávání na Písecku.  V červnu se setkání konalo v Praktické škole v Písku, po prohlídce školy a představení vzdělávacích metod proběhla živá diskuse k tématu inkluzivního vzdělávání.  Ředitelky a vedoucí učitelky mateřských škol se setkávají ve dvou diskusních skupinách. Vyměňují si zkušenosti a pracují na přípravě podkladů pro zpracování rozvojových záměrů za oblast předškolního vzdělávání. Ve skupinách diskutují a spolupracují také zástupci organizací zájmového a neformálního vzdělávání, jako je Dům dětí a mládeže, Junák, Městská knihovna Písek, Technologické centrum Písek, Prácheňské muzeum, Kocanďáci z Protivína, Jihočeská hospodářská komora a řada dalších. Poskytovatele sociálních služeb zatím zastupuje Naděje, postupně budou zapojeny další organizace zajišťující sociální a doprovodné služby pro cílovou skupinu do 15 let.

Hlavními výstupy půlroční práce je Strategický rámec MAPu, který vytyčuje priority, cíle a hlavní témata v oblasti vzdělávání dětí do 15 let na Písecku. Ten navazuje na první verzi analytické části MAPu, která bude v následujícím období dále rozpracována. Přílohou Strategického rámce MAP je seznam investičních záměrů ve vzdělávání. Dosud byly sebrány mezi školami a organizacemi náměty na investiční a další záměry v hodnotě necelé 1 miliardy Kč, z toho cca za 700 mil. Kč od základních a mateřských škol. Zpracované výstupy byly schváleny Řídícím výborem MAP.

V prázdninovém období připravuje realizační tým projektu podklady pro další činnost. Na přelomu srpna a září proběhnou další semináře pro vedení a pracovníky základních a mateřských škol s oblíbenými lektory, jako jsou např. Mgr. Šárka Glösslová nebo Mgr. Dana Svobodová. Od září se opět začnou scházet diskusní skupiny. Budou se připravovat rozvojové záměry k jednotlivým prioritám a cílům rozvoje vzdělávání na Písecku. Práce je intenzivní, na jaře 2017 má být zkompletován první návrh plánu. Projekt MAP bude trvat do konce června 2017, navazovat pak bude realizace jednotlivých akcí a aktivit. Dokumenty a informace o připravovaných akcích jsou na webových stránkách http://www.sorp.cz/projekty/map-pisecko-2/

Fotodokumentace z vybraných akcí

Foto MAP 1

Setkání organizací zájmového a neformálního vzdělávání

Seminář pro učitele MŠ

10. 8. 2016 | Aktuality