Veřejné zakázky – výběrová/zadávací řízení

  • Organizace a administrace výběrových/zadávacích řízení na veřejné zakázky
    • Mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (v souladu s platnou směrnicí zadavatele, pokud je vydána)
    • Zohlednění pravidel dotačních programů, pokud je zakázka financována z těchto programů
  • Poradenství a konzultace při výběru dodavatele