Pozvánka na jednání Řídícího výboru MAP II Písecko

PROJEKT „MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NA PÍSECKU II

Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008590

POZVÁNKA

na jednání Řídícího výboru MAP II Písecko

ve čtvrtek dne 9. prosince 2021 od 9:30 hod.

on – line formou – odkaz pro přihlášení si lze vyžádat na adrese: mladkova@sorp.cz

Vážená paní, vážený pane,

rád bych Vás jménem Svazku obcí regionu Písecko a realizačního týmu projektu MAP II Písecko pozval na jednání Řídícího výboru MAP II Písecko (ŘV). Podklady k jednání obdržíte v týdnu před jednáním ŘV.

Program:

  • Zahájení jednání ŘV
  • Schválení přílohy Strategického rámce Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na Písecku II Investiční a další priority (verze prosinec 2021)
  • Schválení aktualizovaných seznamů členů pracovních skupin
  • Stručné informace k průběhu projektu MAP II Písecko
  • Schválení 3. průběžné sebehodnotící zprávy MAP II Písecko
  • Harmonogram plánovaných aktivit projektu
  • Informace k přípravě MAP III
  • Diskuse, závěr

Předem děkuji za potvrzení Vaší účasti do úterka 7. prosince 2021 manažerce projektu MAP II Písecko Taťáně Mládkové na kontakt mladkova@sorp.cz.

Těším se na setkání s Vámi,

Mgr. Bc. Jaroslav Volf

Předseda ŘV MAP II Písecko

6. 12. 2021 | MAPII Písecko, Aktuality