Seminář na téma Děti se speciální poruchou učení

Ve spolupráci projektu MAP II Písecko a projektu Inkluze Písek jsme připravili on-line seminář pro asistenty pedagoga, školní asistenty a jiné pedagogické pracovníky ZŠ Písecko na téma:

Děti se speciální poruchou učení – SPU

Lektor: Mgr. Monika Mandovcová

Speciální pedagog, Pedagogicko-psychologická poradna  Písek

Termín: 18. 3. 2021

Čas: 13:00 – 14:30                                       

Náplň:

– základní dělení, projevy a důsledky
– diagnostika SPU – co mohu vyčíst z doporučení PPP
– individualizovaná činnost asistenta pedagoga se žákem s SPU
– sdílení zkušeností

Přihlášku s mailem na každého účastníka zasílejte do 17.3.2021 do 13.00 hodin na adresu: soldatova@sorp.cz

Link na přihlášení obdrží účastník do mailu.

Mgr. Jitka Soldátová

MAP II Písecko

15. 3. 2021 | MAPII Písecko, Aktuality