Ve Vráži školy nastartují pokračování spolupráce

19. září se ve Vráži sejdou ředitelé a vedoucí učitelky základních a mateřských škol z Písecka. Zahájí tímto takzvaný MAP II – tedy Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Písecku, čtyřletý projekt na podporu rozvoje vzdělávání.

19. září se ve Vráži sejdou ředitelé a vedoucí učitelky základních a mateřských škol z Písecka. Zahájí tímto takzvaný MAP II – tedy Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Písecku, čtyřletý projekt na podporu rozvoje vzdělávání. Seznámí se s aktuálním plánem činností v rámci MAP II, budou proškoleni v oblasti školské legislativy panem Mgr. Pavlem Zemanem, aktuální informace předá také Národní institut pro další vzdělávání, Asociace pro sociální začleňování či centrum Naděje z Písku.

Prostřednictvím MAP II bude pokračovat podpora rozvoje vzdělávání na Písecku, plánování společných aktivit jednotlivých subjektů, setkávání, výměna informací a zkušeností, vzájemné vzdělávání a stanovování dalších cílů tak, jak byl tento proces zahájen již v letech 2016 – 2017. Aktivity budou oproti tzv. MAP I rozšířeny o množství společných projektů spolupráce škol. Na jejich přípravě se podílely a zapojeny do nich v průběhu následujících čtyř let budou školy, školky, ZUŠ, DDM, knihovny, neziskové organizace a další aktéři v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání a volnočasových aktivit. „Jsem ve své funkci teprve krátce a jsem proto rád, že zde existuje platforma, kde se mohu setkat s dalšími zástupci škol nejen z Písku, ale i  z venkova. Spolupráce mezi školami, jejich řediteli, pedagogy i žáky je velmi důležitá pro rozvoj těchto škol. Získáme neocenitelné rady, postřehy a informace, které nás zase mohou posunout o kus dál“, sdělil ředitel ZŠ Edvarda Beneše v Písku pan Mgr. Filip Rádr.

Do jednotlivých akcí budou zapojeni nejen pedagogové, děti a žáci, ale i široká veřejnost. Budou zaměřeny na zatraktivnění výuky českého jazyka například workshopy pro žáky na téma Jak vzniká kniha, na zpestření výuky matematiky v rámci celoročních soutěží různorodých žákovských týmů, na rozvoj digitálních dovedností pedagogů, žáků i jejich rodičů a veřejnosti, na poznávání regionu, podporu ekologické výchovy a zintenzivnění komunikace a spolupráce škol a poradenských center. Výsledky svých prací a průzkumů budou moci školy a školky prezentovat na společných setkáních třeba ve spolupráci s Městskou knihovnou Písek nebo Základní uměleckou školou. Děti a žáci pak budou odměněni atraktivním výletem či zajímavými pomůckami.

Do spolupráce v rámci projektu MAP II se do budoucna také nově zapojí Agentura pro sociální začleňování a ve větší míře pobočka Naděje z Písku, která realizuje vzdělávací aktivity ve vyloučených lokalitách v předškolních, školních klubech a nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. „V rámci probíhající komunikace se zástupci Svazku obcí regionu Písecko jsme zjistili, že máme spoustu společných potřeb, námětů v sociální oblasti na téma inkluze a vzdělávání. Chceme tedy postupné kroky k jejich naplnění spojit a zintenzivnit tak jejich dopad na území prostřednictvím intenzivní spolupráce a pravidelné výměny informací a společného plánování“, uzavřela téma vedoucí pobočky Naděje v Písku paní Mgr. Petra Martíšková.

8. 9. 2018 | MAPII Písecko