VALNÁ HROMADA 8.6.2023 od 16:00

Velké Nepodřice – Ořechový dvůr

 1. Úvod
 2. Informace o činnosti svazku
 3. Závěrečný účet a účetní závěrka svazku vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2022
 4. Zpráva revizní komise
 5. Zpráva inventarizační komise
 6. Různé
 7. Závěr
  Pozvaní hosté:
  p. Mgr. Roman Fouček – vedoucí oddělení územního plánování, MěÚ Písek
  p. Ing. Jakub Šimoník – ZEVO Písek, s.r.o., jednatel společnosti