Představujeme svazkové obce… HREJKOVICE

Kde se obec nachází

Obec Hrejkovice (německy Hrejkowitz) se nachází v severovýchodní části okresu Písek, přibližně 32 km severně od města Písku a 6 km západně od města Milevska

Historie obce Křižanov na Písecku

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1431. Ve středověku patřila k majetku premonstránského kláštera v Milevsku. Ves patřila nejprve pod správu rožmberských, později švamberských úředníků na Zvíkově. V roce 1570 zastavil Kryštof ze Švamberka společně s Veselíčkem. O pět let později ves od Švamberků koupil Bohuslav Kalenický z Kalenic na Chřešťovicích. V 17. století se ves dostala jako zástava od zadlužených Kaleniců k majetku Šternberků a sdílela stejné osudy jako Veselíčko.

Od té doby do konce 2. světové války měly obce Křižanov a Veselíčko společné dějiny. Nejstarší místní památkou je morový sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem z roku 1678.

  • František Dubský učil na místní škole od roku 1880 38 let. Založil v obci knihovnu, hasičský sbor, spořitelní spolek. Uveřejnil množství článků s pěstitelskou, chovatelskou a zemědělskou tematikou.[8]
  • Bedřich Dubský (1880–1957), archeolog, žil zde v letech 1880–1899[8]
  • Jan Smrt (1832–1895), místní starosta, člen okresní školní rady, lokální patriot[8]

Více na…

Oficiální stránky Obce

HREJKOVICE na Wikipedii

14. 7. 2023 | Aktuality, Nezařazené