Aktualizace publikace dotčených orgánů územního plánování

Publikace Dotčené orgány v procesu územního plánování | Ústav územního rozvoje nedávno aktualizoval svou publikaci Dotčené orgány v procesu územního plánování.

Ta je určena pracovníkům státní správy, zejména orgánů územního plánování a stavebních úřadů, ale i ostatní odborné a laické veřejnosti. 

Zdroj: ÚÚR. Dotčené orgány v procesu územního plánování. Dostupné z: https://www.uur.cz/publikacni-cinnost/aktualizovane-prirucky/