Do 30.6.2023 lze nominovat obec na Cenu hejtmana Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost (CSR)

4. ročník ocenění:

Ocenění mohou získat firmy, neziskové organizace, obce a mikropodniky, které za rok 2022 realizovaly dobrovolné aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti.

Cílem ocenění je iniciovat zájem organizací o principy společenské odpovědnosti.

Pod pojmem společenská odpovědnost (CSR) rozumíme koncept, kterým se organizace otevřeně přiznává ke své spoluodpovědnosti za stav, chod a udržitelný rozvoj společnosti a tento koncept integruje do svého každodenního chodu.

Společensky odpovědné chování je představováno aktivitami, které jsou nejen nad rámec zákonných povinností, ale i v souladu s etickými, komerčními a společenskými očekáváními.

Co může obec přihlášením získat (přihlásit zde)

  • Prestižní ocenění
  • Mediální popularitu
  • Zlepšení dobrého jména firmy/instituce/obce
  • Inspiraci od ostatních a možnost předat své zkušenosti