Dotazník k pomoci samosprávám v oblasti digitalizace a kyberbezpečnosti

V současné době připravuje sekce veřejné správy Ministerstva vnitra projekt zaměřený na pomoc samosprávám v oblasti digitalizace a kyberbezpečnosti.

Připravili proto dotazník a požádali nás o součinnost při sběru dat mezi našimi členy.

Díky takto sesbíraným podnětům budou schopni projekt zacílit tak, aby co nejvíce uspokojili skutečné potřeby obcí.

Dotazník naleznete na tomto odkaze:  https://www.survio.com/survey/d/digi-nastroje-pro-obce a lze ho vyplnit do 31. srpna 2023