DSO Chomutovsko přijede na návštěvu Písecka

Ve dnech 9.- 11.10. 2023 se na Písecku můžete setkat se skupinou starostů a dalších zástupců obcí Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko, kteří si pro jejich letošní výjezd vybrali region Písecka.

V rámci naplánovaného programu navštíví obec Čížovou a Slabčice, kde mají připravený program ze strany starostů obcí paní Jany Palcetové a Tomáše Korejse.

V Písku je čeká návštěva Sladovny, vodní elektrárny a historického centra.

Chomutovští se také aktivně zajímají o chystanou spalovnu ZEVO Písek, protože i u nich řeší situaci s přebytkem odpadů.

Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko

https://www.dso-chomutovsko.cz/obce-132/

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ CHOMUTOVSKO vznikl dohodou obcí na ustavující valné hromadě dne 19. 4. 2016 v Chomutově a byl zaregistrován u Krajského úřadu Ústeckého kraje dne 4. 5. 2016.

ÚZEMÍ 25 členských obcí pokrývá celý správní obvod obce s rozšířenou působností Chomutov.

PŘEDMĚTEM ČINNOSTI svazku jsou zejména aktivity zaměřené na: systematický a efektivní rozvoj zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a spolupráci obcí např. v oblastech: cestovní ruch, školství, sociální péče, ochrana veřejného pořádku a životního prostředí, odstraňování komunálního odpadu, podpora podnikání a služeb, zajištění dopravní obslužnosti, pomoc při správě majetku členských obcí, administrativní pomoc, GDPR apod.

CHOMUTOVSKO leží v západní části Ústeckého kraje. Zahrnuje území 25 obcí, svou rozlohou 48 613 ha je druhým největším správním obvodem v kraji. Převážná většina z celkového počtu 78 347 obyvatel k 1.1. 2022 žije ve městech Chomutov a Jirkov.

Území vyniká svou pestrostí a rozmanitostí. Naleznete zde dva odlišné celky:   HORY –  DOLY

Krušné hory s drsnějším klimatem, bohaté na zdroje surovin. Na náhorní plošině Krušných hor se nacházejí obce: Blatno, Boleboř, Hora Svatého Šebestiána, Kalek, Křimov, Místo, Výsluní.