INSPIRACE … „energetický management“ obce RYBNIŠTĚ v Lužických horách.

Zavedení systému „energetického managementu“ je v některých státech EU (například Slovensko) již dnes zákonnou povinností. U nás přidá body pro získání dotačních prostředků v energetice, u některých výzev je podmínkou. Předně ale pomůže obci „srovnat si cvičky“, tedy udělat inventuru a zavést pravidelné procesy pro efektivní správu energetického portfolia. Zákonný standard pro energetický management neexistuje – je však dobré se držet normy ISO 50001. Dopracovat se k podobnému standardu může obec – či skupina obcí – i svépomocí, což ukazuje například Rybniště v Ústeckém kraji. S vlastním řešením energetického managementu se účastní soutěže OBEC 2030 v jejím 3. ročníku.

Soběstačná energetika a Rybniště

„Soběstačností“ v energetice se nejčastěji rozumí schopnost lokálně vyrobit stejné množství energie, jaká je její lokální spotřeba. V rozšířeném významu hovoříme i o schopnosti obce (místní komunity) se o záležitosti energetiky postarat. V budoucnu bude totiž platit, že energetika je jednou z oblastí, kde velkou část věcí si lokální spotřebitel / výrobce (či prosumer) dokáží zajistit sami. Soběstačně. Jako ten skůtr a lyžařské trasy.

Pro zavedení systému energetického managementu se obec Rybniště rozhodla vydat vlastní cestou. Respektive, stala se leaderem skupiny více obcí (v rámci Dobrovolného svazku obcí Tolštejn), které za pomoci Místní akční skupiny Český sever zavedli vlastní systém energetického managementu. „MAS Český sever se řadí mezi leadery českých MAS v oblasti lokální energetiky,“ vysvětluje předsedkyně Krajské sítě MAS Ústeckého kraje Eva Hamplová. „Je tak z našeho pohledu logické se podílet na takto lokálním řešení, které se později dá škálovat do širšího území. Už dnes mustr tohoto řešení využívají některé MAS nejen v Ústeckém kraji, ale po celé ČR.

Energetický management vlastní cestou obce Rybniště

Systém energetického managementu obsahuje v první řadě inventuru všech odběrných míst a jejich potřeb, včetně cen energií. Na všech komoditách, elektřině, plynu, teplu, vodě, či tuhých palivech. Jeho následujícím krokem je pravidelné měření spotřeby. Na jeho základě se pak navrhují opatření, které v první řadě vedou k energetickým úsporám a hned poté k budování vlastních zdrojů energie. „Ke každé budově máme tzv. Kartu budovy,“ vysvětluje starosta Forfera. „Ta monitoruje stav budovy jednak vzhledem ke konstrukčním prvkům, ale také jednotlivým částem spotřeby, od osvětlení po varnou konvici. Víme tak, kde za co platíme a na čem můžeme ušetřit.

Zásobník opatření v obci Rybniště

Na základě těchto Karet budov se pravidelně aktualizuje zásobník opatření – tedy takový „fahrplan“ (jak se v Sudetech říká) energetických investic, které obec plánuje udělat. V případě Rybniště jsou to následující:

  • Výměna veřejného osvětelní, která právě probíhá. Pomůže ušetřit 70-80% nákladů na osvětlení. „Sám jsem s tímto krokem otálel,“ přiznává starosta. „Právě zavedení energetického managementu mě k tomu jednoznačně přesvědčilo – na základě čísel, nikoliv domněnek.“
  • Energetická optimalizace Kulturního domu – zateplení fasády, výměna oken, výměna zdroje vytápění.
  • Výměna spotřebičů ve školní jídelně. Například starý konvektomat s příkonem 18 kWh se musel několik hodin nahřívat, než bylo možné jej použít. Sloužil kuchařkám v době „náhřevu“ jako topení. „Akorátže dost drahé topení,“ dodává starosta. Výměna za nový by se měla investičně navrátit do 4 let.

Mezi připravovaná opatření v zásobníku patří například zateplení dalších obecních budov, ale i výměna oken na některých budovách. A to navzdory tomu, že jsou plastová. „K tomu nás přimělo snímkování termovizní kamerou,“ vysvětluje Roman Forfera. Plastová okna z konce minulého tisíciletí už ztratily izolační vlastnosti. Postupem času tak budou nahrazeny modernějšími.

Výměna zdrojů vytápění patří mezi další prvky zásobníku. Obec využívá tuhá paliva. „Marné platné, počítali jsme to několikrát, je to v tuto chvíli ekonomicky nejvýhodnější,“ dodává Forfera. Starosta malé obce v Sudetech musí být předně dobrý hospodář. „V kombinaci s vlastním zdrojem energie a snížením spotřeby už ale dává logiku uvažovat o přechodu na tepelná čerpadla. Včetně přípravy na úložiště energií či dobíjení elektromobilů.

více na …

4. 9. 2023 | Aktuality, Nezařazené