Metodické materiály k vydávání obecně závazných vyhlášek k 1.1.2024

Parlament České republiky schválil 13. července novelu zákona o místních poplatcích, která má nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2024.

V této souvislosti Ministerstvo vnitra aktualizovalo své metodické materiály k vydávání obecně závazných vyhlášek obcí.

Součástí této aktualizace jsou rovněž vzory pro tvorbu obecně závazných vyhlášek obcí v podobě interaktivních formulářů.

Jedná se o:

Místní poplatek ze psů

Místní poplatek z pobytu

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek ze vstupného

Místní poplatky za komunální odpad

s účinností od 1.1.2024