Metodické sdělení MMR ke „ZBOŘENIŠTÍM“ v územním plánu

Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, odboru územního plánování,
k problematice vymezování zbořenišť v územních plánech.


Pojem „zbořeniště“ a další související pojmy v právních předpisech a jejich vazby
Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších
předpisů, příloha Technické podrobnosti pro správu katastru:
» V části 2. Způsob využití pozemků, pod kódem 13 definuje zbořeniště jako pozemek se
zbořenou budovou nebo zříceninou.
» V části 1. pod kódem 13 výše uvedené přílohy katastrální vyhlášky, ve které je řešen druh
pozemku, se zbořeniště řadí do pozemku s druhem zastavěná plocha a nádvoří.

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů:
» Podle § 2 písm. c) se pojmem stavební parcela rozumí pozemek evidovaný v druhu
pozemku zastavěná plocha a nádvoří.
» Podle § 2 písm. d) se pojmem pozemková parcela rozumí pozemek, který není
stavební parcelou.

Odkaz na celý Metodický pokyn MMR zde:

https://www.uur.cz/media/jhnnwoee/84-zboreniste-2023-08-24.pdf

4. 9. 2023 | Aktuality, Nezařazené