Na cestě k energeticky udržitelnému venkovu

Svaz místních samospráv České republiky (SMS ČR) přehledně zpracovává tématiku týkající se budoucího rozvoje obcí z hlediska energetiky a z toho navazujících témat. Koncepce „Chytrý venkov“ nebo RURAL 27 je zde rozpracována do kroků, které by ve strategických plánech měly zahrnout všechny obce, nejen v regionu Písecka…

Koncept zahrnuje v pojetí SMS ČR zahrnuje témata

více o tématu čtěte zde Obec 2030

Příkladem dobré praxe může být příprava:

komunitní energetiku ve Svoru v Lužických horách

energetická optimalizace historického domu ve Zlatých Horách

3. 7. 2023 | Aktuality, Nezařazené