Novela zákona o zadávání veřejných zakázek nabyla platnosti. Týká se i obcí.

Ve Sbírce zákonů byla dne 16. června 2023 pod číslem 166 vyhlášena novela zákona o zadávání veřejných zakázek z pera Ministerstva pro místní rozvoj. Odbornou veřejností dlouho očekáváná technická revizi zákona z roku 2016 tak nabyde účinnosti 30 dní po jejím vyhlášení, tedy 16. července 2023. Zadávací řízení zahájená po 16. červenci už budou řídit novou právní úpravou.

Národní právní úprava dosáhla souladu s evropskou předlohou, přičemž došlo k odstranění nedůvodných zpřísnění. Zákon nebude bránit spolupráci zadavatelů skrz celou státní správu a hledání optimálního řešení projektů. Zefektivnění zadávacího procesu přináší odstranění povinnosti provést procesní kroky, které nemají přínos pro hospodářskou soutěž. Jedná se například o formalizované informování jediného účastníka zadávacího řízení, že byl vybrán, detailní odůvodnění rozhodnutí o námitkách, kterým se vyhovuje, či požadavek na předkládání originálů dokumentů o kvalifikaci

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-166

Rádi vám poradíme, co a jak..

Projekty/veřejné zakázky/administrativa

Mgr. Dagmar Voldřichová, tel.: +420 778 510 600, e-mail: voldrichova@sorp.cz

Novela zákona o veřejných zakázkách