Odborný seminář pro účetní obcí

Výjezdní setkání účetních obcí regionu Písecka a Milevska v Litoměřicích se uskutečnilo v termínu 25.-26.5.2023.

Připraven byl odborný seminář s Ing. Danielou Kozovou, AKK economy s.r.o., (www.akkeconomy.cz).  Obsahem semináře byly oblasti nejčastějších pochybení v účtování. Přednáška zahrnovala většinu okruhů – přes rozpočet vč. rozpočtových opatření, účetnictví, zaúčtování dotací, majetek, DPH a inventarizaci a také se vším související i vnitřní kontrolní systém.

Večerní hodiny byly věnovány sdílení příkladů dobré praxe a výměnu zkušeností v jednotlivých obcích.

Téma inventarizace vyvolalo zájem o pokračování odborného semináře na podzim 2023. Dále bude aktuální téma týkající se nového zákona o účetnictví, novely vyhlášky o rozpočtové skladbě, nový zákon o rozpočtových pravidlech, nebo návrh zákona o správě voleb.

Organizaci setkání za kancelář SORP připravily Renata Krůtová a Jitka Soldátová.