Pozvánka na seminář Stres a syndrom vyhoření v pedagogické praxi

Lektor: PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA

Termín: 4.3.2020

Místo konání: Písek, DD a Praktická škola, Šobrova 111

Časový rozvrh: 8:30 – 14:00

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci MŠ a ZŠ

Počet účastníků: max. 30

Anotace:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků v oblasti vlastní psychohygieny. Jedná se o další z cyklu seminářů sociálně-psychologických dovedností učitele vedený zkušenou lektorkou. Seminář řeší s učiteli příčiny a projevy stresu. Zabývá se druhy stresu a syndromem vyhoření jako důsledkem chronického stresu. Nahlédneme i na techniky, jak zvládat stresové situace, jaké přístupy lze využít při vyrovnávání se se stresem. Součástí bude i nácvik jednoduchých relaxačních cvičení. Povíme si o možnostech, jak nastartovat změny v komunikaci a chování.

Přihlášky zasílejte do 24.2.2020 na mailovou adresu: soldatova@sorp.cz.

Nutno s přihlášením zaslat celé jméno s titulem, datum narození, školu.

Doplňující informace získáte na telefonu 775 595 600

                                                                                                                           Mgr. Jitka Soldátová

Svazek obcí regionu Písecko