Pracujete s dětmi do 15 let? Zapojte se mezi nás!

Na Písecku aktivně spolupracují organizace zaměřené na mimoškolní vzdělávání dětí do 15 let. Svazek obcí regionu Písecko spolupráci podporuje v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Písek. Pravidelně pořádá setkání organizací zájmového a neformálního vzdělávání, na kterých si účastnici předávání zkušeností a diskutují o přípravě plánů do budoucna. Cílem je zapojit do spolupráce i další organizace, které se setkání zatím neúčastní.

Mimo předávání zkušeností účastníci projednávají témata, která jsou důležitá pro udržení a doplnění nabídky zájmového a neformálního vzdělávání dětí na Písecku. Důležitými tématem je například podpora existence stávajících organizací a vzniku nových organizací, zajištění prostor pro  pravidelnou činnost dětí a mládeže ve volném čase, rozšiřování spolupráce organizací se školami,   vytvoření podmínek pro spontánní činnosti dětí a mládeže, podpora dobrovolníků pracujících s dětmi atd. Z diskusí vyplývají záměry, které budou zapracovány do rozvojového dokumentu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Písek 2017/2018“. Na ten pak budou navazovat plány na další období.

Plány pomohou zajistit zdroje a vhodné podmínky pro udržení a rozvoj činnosti organizací, zaměřených na mimoškolní vzdělávání a aktivní využití volného času dětí. Pokud jste se do spolupráce ještě nezapojili, kontaktujte manažerku projektu Ing. Taťánu Mládkovou, email je mladkova@sorp.cz., tel. 775039600.

12. 12. 2016 | Aktuality, Nezařazené