Představujeme svazkové obce… ALBRECHTICE NAD VLTAVOU

Kde se obec nachází

Albrechtice nad Vltavou (do roku 1951 jen Albrechtice[4]německy Albrechtitz an der Moldau) je obec ležící v jižních Čechách v okrese Písek. Žije zde přibližně 1 000[1] obyvatel. Leží 12 kilometrů jihozápadně od Písku a 32 kilometrů severně od Českých Budějovic. Území obce se nachází přibližně mezi řekou Vltavou a Píseckými horami, které jsou chráněným parkem. Dominantou obce je kostel sv. Petra a Pavla z druhé poloviny 12. století. Ke kostelu přiléhá i vesnický hřbitov obehnaný zdí, na které je možno si prohlédnout freskové obrazy.

Historie

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1360.

Okolí vesnice bylo osídleno už v pravěku. Dokládají to dochované mohyly ze střední doby bronzové u hájovny Kopanina. Podobné mohylové pohřebiště bylo objeveno a brzy zcela zničeno v místech s pomístním názvem V Kopcích. Dalšími doklady jsou nálezy bronzových hřiven a dvou depotů v lokalitě Na Skalce s obsahem bronzových žeber a kovotepeckých nástrojů.[5] V katastrálním území Údraž bylo v zimě 2020/2021 poničeno při těžbě dřeva 6 památkově chráněných mohyl z 8. a 9. století.[6]

Obec je v písemných pramenech prvně zmiňována (jiné zdroje uvádějí již rok 1352)[7] v soupise papežských desátků děkanátu bechyňského. O 8 let později pochází první písemná zmínka o Albrechtickém kostelu.

Právo užívat znak a vlajku bylo obci uděleno rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 8. října 2001.

Obec Albrechtice nad Vltavou se skládá ze šesti částí na čtyřech katastrálních územích.

  • Albrechtice nad Vltavou (i název k. ú.)
  • Hladná (leží v k. ú. Albrechtice nad Vltavou)
  • Chřešťovice (i název k. ú.)
  • Jehnědno (i název k. ú.)
  • Údraž (i název k. ú.)
  • Újezd (leží v k. ú. Albrechtice nad Vltavou)

více na ALBRECHTICE NAD VLTAVOU Wikipedie

Oficiální stránky obce ALBRECHTICE NAD VLTAVOU